2020-01-15

Fjäderfä i ny regi 2020

Vid årsskiftet 2019-2020 slutade Sven Secher sitt mångåriga uppdrag som redaktör för tidningen Fjäderfä.

På uppdrag av tidningens ägare, SFS - Svenska Ägg Service AB i samarbete med Svensk Fågel, ges Fjäderfä fortsättningsvis ut av Lime AB med Agneta Lilliehöök som redaktör.

I Fjäderfä kommer det även i fortsättningen att finns läsning om allt inom fjäderfä, det vill säga om djur och djurhälsa, biologi, teknik, ekonomi och marknad. Om det som händer i Sverige kompletterat med viss internationell bevakning.

Det första numret av Fjäderfä gavs ut år 1908. Tidningen har under årens lopp kommit ut med tio nummer per år. Från och med nr 1, 2020, ges den ut med åtta nummer per år och formatet ändras till A:4, se tekniska fakta på annonsprislistan.

Prenumerationspris: 450 kronor + 6% moms. Mer information finns nedan.
Vid medlemskap i SFS - Svenska Ägg och Svensk Fågel ingår tidningen Fjäderfä som en medlemsförmån. Upplagan är cirka 1800 ex.

Du är alltid välkommen med frågor, synpunkter, tips och förslag till redaktionen!
Kontakta:
Redaktör Agneta Lilliehöök
Lime AB
Tejarps Gård
233 76 Klågerup
Telefon kontor: 040–40 86 80
Mobil: 0708–59 95 15
E-post: agneta@lime.nu