2013-03-13

Fler frågor till ICA AB

Med anledning av oklarheterna kring äggen i Icas emv-livsmedel söker vi i Fjäderfä nummer 3-2013 svar av högsta ledningen på ICA AB.

Våra frågor är här av mer övergripande karaktär och vi ville ställa frågorna direkt till Per Strömberg, Icas vd på koncernnivå.


Men det var enligt pressavdelningen inte möjligt att få intervjua Per Strömberg, vare sig per telefon eller per mail.

Dock har vi av Icas pressavdelning, per mail, fått svar på ställda frågor och dessa återges i nedanstående pdf ordagrant. Där finns också Fjäderfäs  kommentarer till svaren. Mer läsning finns även i länken nedan, "Förbjudna" ....

Sven Secher
redaktör

”Förbjudna” ägg i Icas egna livsmedel
Fjäderfä nr 3-2013 om Icas emv med ägg (.pdf)

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.