2013-03-11

”Förbjudna” ägg i  Icas egna livsmedel

Ica säljer egna emv-livsmedel med ägg från hönshållning som inte uppfyller den grundläggande svenska djurskyddslagstiftningen. Inte heller uppfylls kraven i den svenska salmonellagstiftningen. Faktum är att man inte ens säkerställer efterlevnad av EU:s hönslagstiftning.
Detta är ingenting som Ica berättar för konsumenterna och man klarar inte heller av att ta fram fakta när frågor ställs.

Icas svar på Fjäderfäs femton frågor om äggråvaran i Icas egna livsmedel är så ofullständiga att en fullständig redovisning inte blir meningsfull. Vi redovisar dock i nummer 3-2013 några av det fåtal svar som har kommit in från Ica för sex av de ställda femton frågorna. Dessa finns även i nedanstående pdf.

(För samtliga frågor som ursprungligen ställdes till Ica, se Fjäderfä nummer 2-2013).
Läs mer:
Fler frågor till ICA AB

Falskt agerande döljer sanningen
"Förbjudna" ägg i Icas egna livsmedel (.pdf)
Fotnot
Med ”Förbjudna” i  rubriken ovan avses produktioner av typen nedan, där äggen produceras på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige och/eller EU.

Mer läsning: Vilka ägg finns i Icas emv?