2012-11-17

Ja till köttimport inom Matlandet Sverige

Juryn för priset ”Årets Uppstickare” anser att det är rimligt att ”Matlandet Sverige” prisar importörer av kött som är producerat på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige.

Detta framgår av en intervju med Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson i Fjäderfä nummer 9-2012.

En av frågorna i denna intervju lyder, med påföljande svar nedan:
Är det rimligt att ge pris inom Matlandet Sverige till en importör av produkter som är producerade på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige?
– Ja, i juryn tycker vi det.Intervjun i Fjäderfä nummer 92012 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson har skett med anledning av de uppmärksammade artiklarna i  Fjäderfä nummer 8-2012, från Matlandetkonferensen på Öland i september 2012.
 
I Fjäderfä nummer 9 intervjuas även Anders Källström, vd för LRF och även han ledamot i juryn för ovanstående pris.


Läs här hela intervjun med landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Känner du till det vinnande företagets, Qibbla Halal, produkter?
– Jag är bekant med företagets produkter, precis som övriga medlemmar i juryn. Totalt köper Qibbla Halal kött från svenska gårdar för omkring 50 miljoner kronor per år. Man förädlar såväl svenskt som importerat kött till kött- och charkprodukter som är mycket omtyckta av företagets kunder både i Sverige, Europa och Mellanöstern.
 
Känner du till att det vinnande företaget säljer importerad kyckling och kalkon?
– Om jag är korrekt informerad så använder Qibbla Halal kyckling och kalkon från Tyskland. Företaget ställer krav på att kycklingen bedövas före slakt och enbart ges vegetariskt foder.
 
Vet du hur denna importerade kyckling är uppfödd, jämfört med hur svensk kyckling föds upp?

– Att jag månar om djurens välfärd behöver ingen tvivla på. Bedövning före slakt är en av många djurskyddsfrågor som jag på ett aktivt sätt har drivit med mina ministerkollegor i Bryssel. Att den svenska nolltoleransen mot slakt utan bedövning nu tack vare Qibbla Halal är något som vi kan visa upp och få en ökad acceptans för runt om i världen är något mycket positivt som stärker djurens välfärd. Jag hoppas att den svenska halalslakten ses som en förebild både inom och utanför Sveriges gränser, och att den på sikt kan spridas till fler länder.
 
Stämmer valet av pristagare med filosofin i den svenska statens satsning på ”Matlandet Sverige”?
– ”Sverige – det nya matlandet” är en vision om en livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb. Det är entreprenörer inom livsmedelssektorn som förverkligar visionen. Därför är det viktigt att lyfta fram goda exempel inom svensk livsmedelsindustri för att inspirera andra. Det är därför som jag tillsammans med Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund delar ut ett pris som ”Årets Uppstickare”.
 
Är det rimligt att ge pris inom Matlandet Sverige till en importör av produkter som är producerade på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige?
– Ja, i juryn tycker vi det, eftersom företaget är anhängare av den svenska nolltoleransen samt kräver av sina utländska leverantörer att djuren ska vara bedövade före slakt. I Qibbla Halal har Sverige och omvärlden fått en förebild när det gäller bedövad halalslakt. Företaget har i nära dialog med muslimska föreningar visat att det går att förena svensk djurskyddslagstiftning och halalslakt. Detta arbete har gjort att företaget nyligen fick ett hedersomnämnande av organisationen Djurskyddet Sverige samt att företagets köttprodukter, innehållande bland annat svenskt halalkött, nu är en exportframgång i både Europa och Mellanöstern. Framgångarna har också resulterat i en anläggning med arbetstillfällen i småländska Stockaryd.

Men svensk djurskyddslagstiftning omfattar inte bara frågan om slaktmetoderna. Varför nämner du bara slakten när jag frågar om uppfödningen ute på gårdarna? Jag frågade inte om slakten så jag upprepar min fråga: Vet du hur den importerade kyckling och kalkon som ni har prisat är uppfödd, jämfört med hur svensk kyckling och kalkon föds upp när det gäller hela djurskyddslagstiftningen?
– Vi har inom EU en gemensam djurskyddslagstiftning och Sverige har arbetat, och kommer även fortsättningsvis att arbeta hårt för att djurskyddet inom EU ska hålla en hög nivå. Jag förutsätter att även Tyskland eftersträvar ett gott europeiskt djurskydd och de har, i likhet med Sverige, vissa djurskyddsbestämmelser som går utöver de gemensamma, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Sven Secher

Fotnot
Tidningen Fjäderfä är noga med att betona att artiklarna om priset Årets Uppstickare inte riktar sig mot Qibbla Halal. Företaget agerar på ett seriöst sätt efter marknadsekonomiska spelregler. Det vi söker svar på, är om regeringens projekt ”Matlandet Sverige” verkligen stimulerar svensk råvaruproduktion genom att prisa ett företag som bygger sin produktion på i huvudsak importerat kött. Och om importerat kött är en fullgod råvara, utbytbar mot svenskt kött, inom Matlandet Sverige?

Debatten om det omdiskuterade Matlandet-priset "Årets Uppstickare" har även varit upp i riksdagen: Riksdagsdebatt om Matlandet Sverige, 15 nov 2012

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.