2012-11-15

Fjäderfä nummer 9-2012

Många utmaningar

Frågan är om den svenska bonden behövs?
Vilken fråga?, kanske du tänker.
Nr 9-2012Men jag ställer den med anledning av att både den svenska regeringen och böndernas egen högsta företrädare (LRF) tycker att det är rätt att Matlandet Sverige prisar ett företag som, när det gäller fjäderfäprodukter, bygger sin verksamhet på import av kyckling och kalkon.

Att den tredje ledamoten i juryn för priset ”Årets Uppstickare 2012”, Livsmedelsföretagens vd (Marie Söderqvist) säger rakt ut (i en artikel i tidningen Livsmedel i Fokus) att ”Svensk livsmedelsindustri kan överleva utan svenska bönder” är måhända mindre oväntat då hon företräder en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin.
Läs i Fjäderfä nummer 9-2012 de uppföljande artiklarna om Matlandet Sveriges pris i september 2012.

Ser man till hela det svenska lantbruket har utvecklingen varit mycket negativ i flera decennier och i dagsläget är utmaningarna med stigande foderkostnader och ökande importtryck mycket stora. Att känna att man har viktiga företrädare med sig är därför i högsta grad väsentligt. Det är när det blåser man behöver varandra.

Men visst finns det på annat sätt ljusglimtar och de finns inte minst inom fjäderfäsektorn.

Fjäderfä nummer 9-2012 presslades bara några timmar efter Svenska Äggs stora höstmöte, Kontaktdagarna. Debatten där visade att utvecklingen av svensk äggproduktion varit gynnsam under senare år, men också med stor tydlighet att priset för det svenska ägget är alldeles för lågt, med hänsyn till de höga kostnaderna för fodret och de stränga djuromsorgskraven.

Samtidigt duger det inte att stilla invänta högre intäkter. Varje dag måste fokus ligga på högre effektivitet. Det var man också ense om.

Nu ser vi fram emot ytterligare två möten i fjäderfäsektorn:
Svensk Fågels branschmöte 22 november och det nordiska fjäderfämötet 5-7 december.

Sven Secher

Publicerat i
Fjäderfä nummer 9-2012.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.