2012-04-05

Kycklingseminarium – dokumentation

Stiftelsens ordförande
Göran Groth ledde
konferensen tillsammans
med professor
Ragnar Tauson, SLU.

Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare anordnade ett slaktkycklingseminarium den 9-10 februari 2012.

Här redovisas konferensen i form av artiklar från tidningen Fjäderfä och föredragshållarnas egna dokumentationer.

Denna sammanställning är gjord
av Sven Secher, redaktör för tidningen Fjäderfä.

........................................................

Länkar till artiklar och dokumentationer:

Program 9-10 feb 2012 (.pdf)

Inledn.sammanfattn.Fjäderfä nr 3-2012 (.pdf)

Båge.Matenivärlden.Fjäderfä 4-2012 (.pdf)

Aho.ChallengesUSA.Fjäderfä 4-2012 (.pdf)

Aho.Challenges (.pdf)

Greko.antibiotika.Fjäderfä 4-2012 (.pdf)

Greko.antibiotika (.pdf)

Bessei.Genetic (.pdf)

Ogink.Dust (.pdf)

Fogelberg.soja (.pdf)

Wallström.Agroprotein (.pdf)

Carlsson.raps (.ppt)

Kalmendal.enzymer (.pdf)

Hovleverantör.Fjäderfä 4-2012 (.pdf)

....................................................................................................

För beställning av papperstidningen Fjäderfä nr 3 och 4, 2012, där några artiklar från seminariet har publicerats (artiklarna finns alltså även i länklistan ovan), är du välkommen att kontakta:

Mail:Elisabeth Secher eller per telefon 070-625 14 63.

....................................................................................................

Nedan ses programmet och länk för utskrift av programmet finns längst upp i länklistan.

OBS: Två föredragen är ikke redovisade:
Annsofie Wahlström, Cobb Europe om att öka värdet på slaktkycklingköttet
Håkan Nordblom, Agroetanol om framtida ambitioner med drank till slaktkycklingfoder.

....................................................................................................


Programmet 9-10 feb 2012 (från tidningen Fjäderfä nr 10-2011).

 


 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.